Τετάρτη, 15 Φεβρουαρίου 2017

Μελέτες Τεχνικού γραφείου

Μελέτες Τεχνικού γραφείου


• Αρχιτεκτονικές
• στατικές
• μηχανολογικές
• τοπογραφικές
• περιβαλλοντικές
• γεωλογικές
• βιοκλιματικού σχεδιασμού
• ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
• smart home
υπηρεσίες μηχανικού
• πιστοποιητικό ενεργειακής ταυτότητας κτιρίων
• βεβαιώσεις μηχανικού για μεταβιβάσεις(Ν. 4014/11)
• διαχείριση έργων
Συμβουλευτικες υπηρεσιες
• Αυτοψία του χώρου
• Οικονομοτεχνική πρόταση
Αδειοδοτικες υπηρεσιες
• Έκδοση απαιτούμενων δικαιολογητικών
• Διεκπεραίωση σύνδεσης του έργου με τη ΔΕΗ
Κατασκευαστικες υπηρεσιες
• Αποτύπωση χώρου.
• Μελέτη χωροθέτησης
• Ηλεκτρολογική μελέτη
• Μελέτη εφαρμογής