Τα είκοσι στάδια ανακαίνισης και κατασκευής.

 Σήμερα, θα επιχειρήσουμε, μια λεπτομερή αναφορά στα περίπου, είκοσι στάδια εργασιών μιας γενικής ανακαίνισης, όπως τα περιγράφουμε ως ενέργειες (αναλόγως του είδους των εργασιών δηλαδή). Η άποψη μας αποτυπώνεται μέσα από την εμπειρία που έχουμε ως τεχνικό γραφείο, αν θέλετε αλλιώς μέσα από την μητρική εταιρία Δημιουργών Τέχνημα, εμπειρία που απέκτησα και μετέφερα και στην ανακαίνιση σπίτι.

Προσωπικά, ως διακοσμήτρια εσωτερικών χώρων, όλα όσα έζησα από τις ανακαινίσεις σπιτιών, από τις νέες κατασκευές και τις αναπαλαιώσεις κτηρίων, όπου η συμμετοχή μου, ήταν καθολική και σε όλα τα στάδια των κατασκευών, σχημάτισα την άποψη ότι όλα, μα όλα πρέπει να έχουν πιστότητα και σειρά που πολλές φορές πρέπει αυτή η σειρά να είναι αυστηρή, σίγουρα νοικοκυρεμένη και από εκεί και πέρα παίζουν ρόλο και πολλά άλλα, όπως είναι η γνώση, η αγάπη για το αντικείμενο που ασχολείσαι κ. α.

Όλα όσα θα αναγνώστε παρακάτω, αφορούν έργα με τον χαρακτηρισμό : α) Γενική ανακαίνιση σπιτιού με αλλαγές σε δομικά στοιχεία και κύριες μετατροπές σε όψεις κ.λ.π.  β) Νέα κατασκευή σπιτιού – κτηρίου.

Γενικές παράμετροι, γενικής ανακαίνισης σπιτιού η νέας κατασκευής.
Θα ξεκινήσουμε, λοιπόν, με την αναφορά σε κάποιες γενικές παραμέτρους που πρέπει να πληρούνται, να τηρούνται και πιο συγκεκριμένα, είναι όλα αυτά που πρέπει να τηρήσει κάποιος ιδιοκτήτης, που πρόκειται να προβεί σε μία νέα γενική ανακαίνιση η νέα κατασκευή κτηρίου και αυτά είναι τα εξής:

Το έργο απαραίτητα, να δοθεί με επιστασία σε έμπειρο μηχανικό, η εργοδηγό τεχνικών έργων, πολύ σημαντική ενέργεια κατά την γνώμη μου, ενέργεια τακτικής που θα μόνο κέρδος θα σας φέρει.
Να έχουν εκπονηθεί τα τελικά σχέδια εφαρμογής, πριν από την έναρξη του έργου ολικής ανακαίνισης η κατασκευής, οι καλοί λογαριασμοί κάνουν τους καλούς φίλους.
Να αποφεύγονται οι όποιες αλλαγές, που θα επιβαρύνουν το κόστος του έργου, εκτός από τις όποιες, ελάχιστες απρόβλεπτες δαπάνες ανάγκης, που μπορεί να προκύψουν, σε κάθε περίπτωση αυτές θα πρέπει να είναι πολύ λίγες.
Όχι σε επεμβάσεις - παρεμβάσεις, που μπορεί να εμπίπτουν στον κώδικα πολεοδομικής νομοθεσίας η να είναι αλλαγές που διαφέρουν από τα δηλωθέν πολεοδομικά σχέδια, οι οποίες αυτές αλλαγές να θυμάστε ότι, στις περισσότερες περιπτώσεις, έχουν αμφισβητούμενο αποτέλεσμα και συνήθως καταλήγουν σε καθυστερήσεις, η στην επιβολή προστίμων και σε προβλήματα γειτνίασης.
Ιδιωτικά συμφωνητικά με τους υπεργολάβους, να θυμάστε ότι πρέπει να αναφέρονται οι υποχρεώσεις τους, με συγκεκριμένες χρονικές δεσμεύσεις και κριτήρια παραλαβής του έργου.
Ειδικευμένα συνεργεία, ξεχάστε τους γνωστούς και τους συγγενείς, ξεχάστε τον κυρ - Μήτσο της γειτονιάς, εκτός εάν αποδεδειγμένα είναι τυπικοί και αποδεδειγμένοι επαγγελματίες.
Αξιόπιστοι, προμηθευτές που σας προσφέρουν υλικά και προϊόντα απο αναγνωρισμένες εταιρείες.
Πιστοποιητικά υλικών, όπου και για όποια υλικά είναι δυνατόν, "το φθηνό το κρέας το τρώνε οι σκύλοι" λέει ο λαός μας.
Σωστή – κατάλληλη επιλογή όλων των υλικών, ακόμη και στις επιμέρους λεπτομέρειες της ανακαίνισης - κατασκευής, γιατί; Μα γιατί με αυτό τον τρόπο οδηγούμαστε σε πολύ καλύτερο αποτέλεσμα, χωρίς σημαντική επιβάρυνση του τελικού κόστους.
Όχι συμβουλές από μη ειδικούς, στην Ελλάδα παρατηρείται το φαινόμενο των "ειδικών" σε όλα τα επίπεδα, τα ξέρουμε όλοι, όλα και τα ξέρουμε καλά.
Αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών, προσοχή, βάσει όμως των τεχνικών χαρακτηριστικών σε συσχέτιση με άλλες προσφορές και αυτό, όχι μόνο για λόγους επιλογής που έχουν να κάνουν με την τελική τιμή, αλλά και για λόγους σωστής αξιολόγησης. Να θυμάστε ότι η μικρότερη τιμή, δεν σημαίνει πάντα ότι είναι και φθηνότερη, ως προς μία αξιόπιστη κατασκευή, αφού μια κακότεχνη κατασκευή, θα σας κοστίζει περισσότερο, δηλαδή ίσως και πολύ περισσότερο από αυτό που θα πιστεύετε, για πολλούς λόγους, π.χ. με την επισκευή κακοτεχνιών.
Το κριτήριο του κόστους έργου, πρέπει κατά την γνώμη μας, να μην αποτελεί ΑΠΟ ΜΟΝΟ του, καθοριστικό παράγοντα επιλογής, να θυμάστε ότι μία καλή ανακαίνιση η μια καλή κατασκευή, υπολογίζετε και με την όποια συντήρηση βάση της ποιότητας του έργου, (π.χ. καλύτερης ποιότητας χρώματα σημαίνει λιγότερες φορές βάψιμο).
Καθαρισμός και προετοιμασία του χώρου του εργοταξίου, πριν από κάθε νέα φάση εργασιών, εμείς προσωπικά δεν αντέχουμε την τσαπατσουλιά, μην συμβιβαστείτε και εσείς.
Παρακολούθηση και συμπλήρωση των απαιτούμενων καταστάσεων, για την ασφάλιση των εργαζομένων εάν αυτό απαιτείται.
Συγκέντρωση των τιμολογίων των υλικών και των αποδείξεων παροχής υπηρεσιών, των υπεργολάβων που θα χρησιμοποιηθούν, στην περίπτωση της νέας κατασκευής θα απαιτηθεί για την ηλεκτροδότηση του ακινήτου σας.

Οικοδομική άδεια, (εάν απαιτείται). Ειδικότερα τώρα, σε ότι αφορά την οικοδομική άδεια, ως τεχνικό γραφείο σας επισημαίνουμε ότι, ίσως το πλέον σημαντικό στάδιο της κατασκευής, αλλά και το περισσότερο από κάποιους υποτιμημένο, είναι ο σωστός και πλήρης σχεδιασμός. Γι' αυτόν το λόγο αξίζετε, ως ο μελλοντικός ιδιοκτήτης να αφιερώσετε με τον μηχανικό της επιλογή σας τον απαραίτητο χρόνο, για τη δημιουργία ενός σχεδίου που θα πληροί τις ανάγκες και τις επιλογές σας και παράλληλα θα αποτυπώνει όσο το δυνατόν περισσότερες λεπτομέρειες της νέας κατασκευής. Σε κάποιες των περιπτώσεων κρίνουμε ότι, θα ήταν πολύ φρόνιμο να έχετε και μια μελέτη διακόσμησης εσωτερικών χώρων σε συνεργασία με τον αρχιτέκτονα σας, βάση της οποίας θα κατασκευαστεί το σχέδιο η τουλάχιστον θα αποτελέσει οδηγό κατασκευής από τον Πολ. Μηχανικό σας.
Η πρώτη αναγκαιότητα: Συζήτηση με τον μηχανικό που θα εμπιστευτείτε ως προς τις απαιτήσεις που έχετε ως ιδιοκτήτης, αποσαφηνίστε τους διαθέσιμους καθαρούς χώρους, την εσωτερική διαρρύθμιση, τις όποιες αισθητικές επιλογές κ. α.
Προσχέδιο, πριν από το τελικό σχέδιο κατάθεσης στην Πολεοδομία, (εάν απαιτείται), σχέδιο με βάση τα συμπεράσματα της συζήτησης.
Κατά το στάδιο εκσκαφών, τονίζεται η αναγκαιότητα για:
Καλής χάραξης του διαγράμματος εκσκαφής.
Οι προσφορές να είναι ανά κυβικό μέτρο (και όχι ανά μεροκάματο ή δρομολόγιο) και να καλύπτουν διαφορετικούς τύπους εδαφών (μαλακό έδαφος ή βραχώδες).
Η εκσκαφή να ακολουθεί το περίγραμμα της χάραξης σε όλο το βάθος της μέχρι τη στάθμη θεμελίωσης («ριζόκοψιμο») και καθαρισμό της, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών.
Για τον οικοδομικό σκελετό, επισημαίνουμε τα εξής:
Οι εταιρείες προμήθειας του σκυροδέματος να έχουν πιστοποιητικά ISO τόσο για το προϊόν όσο και για τη διαδικασία παραγωγής του.
Οι εταιρείες προμήθειας σιδηρού οπλισμού σκυροδέματος να έχουν πιστοποιητικά αντοχής προϊόντος (και κατά προτίμηση τα σίδερα να είναι ελληνικής προέλευσης).
Να υπάρχει σχέδιο εφαρμογής ξυλοτύπων για κατασκευαστικές λεπτομέρειες.
Ένα από τα κριτήρια επιλογής, του συνεργείου καλουπώματος, που θα πρέπει να προσέξετε είναι η ξυλεία που θα χρησιμοποιηθεί, αυτή θα πρέπει να είναι σε καλή κατάσταση.
Χρησιμοποίηση αποστατών (απαραίτητα), του σιδηρού οπλισμού που θα χρησιμοποιηθεί.
Πρόβλεψη, για περάσματα υδραυλικών εγκαταστάσεων και καπνοδόχων στη φάση της σκυροδέτησης, ώστε να αποφευχθούν τα όποια τυχόν μελλοντικά σπασίματα του μπετόν.
Λήψη δοκιμίων πάντοτε και έλεγχος αντοχής σε αναγνωρισμένο εργαστήριο.
ΠΡΟΣΟΧΗ. Όχι φωτογραφική επίβλεψη κατά την εφαρμογή του ξυλότυπου.
Σε ότι αφορά τις τοιχοποιίες τώρα, τονίζεται η αναγκαιότητα για:
Σχεδίου εφαρμογής, που θα λαμβάνει υπ' όψιν τις επιλογές σας ως ιδιοκτήτη, τόσο ως προς τη διαρρύθμιση όσο και ως προς τον τύπο των εξωτερικών και εσωτερικών ανοιγμάτων, (συρόμενα, ανοιγόμενα, επάλληλα κουφώματα κ.λ.π.).
Σωστής χάραξης και ελέγχου της εσωτερικής διαρρύθμισης από τους ιδιοκτήτες πριν από την κατασκευή των τοίχων, προς αποφυγή βέβαια γκρεμισμάτων.
Προσοχής στην ευθυγράμμιση των τοίχων (λέγονται και περασιές) με τα στοιχεία του φέροντος οργανισμού (δοκάρια, κολόνες).
Κατασκευής σωστού οπλισμένου «σενάζ» στο μέσο της τοιχοποιίας και στο ύψος των «πρεκιών» σε εξωτερικούς αλλά και σε εσωτερικούς τοίχους.
Χρησιμοποίησης βελτιωτικών ιδιοτήτων κονιαμάτων που έχουν προδιαγραφές.

Μια δεύτερη επιλογή την οποία έχει ο ιδιοκτήτης του έργου είναι της «ξηράς δόμησης», η άλλου υλικού όπως είναι το H-togn, που σύμφωνα με διεθνής μελέτες αλλά και από εμπειρία του τεχνικού μας γραφείου, αντικαθιστά το τούβλο και τον σοβά και προσφέρει μεγάλη ευκολία και ταχύτητα εσωτερικής τοιχοποιίας, χωρίς να υπολείπεται ποιότητας (παρ' όλο που η συγκεκριμένη μέθοδος έχει δυσφημιστεί στη χώρα μας, λόγω κακοτεχνιών, που και αυτό είναι αποτέλεσμα μη εξειδικευμένων συνεργείων).
Η «ξηρά δόμηση» προβλέπει χρησιμοποίηση διπλής γυψοσανίδας και πυκνού σκελετού με πλήρωση πετροβάμβακα ακόμη και στους δρομικούς (μονούς) τοίχους.
Επιβάλλεται, επίσης.
Επιλογή κατάλληλου τύπου γυψοσανίδας σε χώρους με ειδικές ανάγκες, όπως ανθεκτικότητα στην υγρασία αλλά να υπάρχει και πρόβλεψη στο ενδεχόμενο πυρκαγιάς.
Καλό στοκάρισμα των αρμών επιφάνειας, με χρησιμοποίηση ειδικής γάζας.
Προσοχή στις κατασκευαστικές λεπτομέρειες και την χρησιμοποίηση ειδικών εξαρτημάτων για την ανάρτηση αντικειμένων. Αποφύγετε προϊόντα γυψοσανίδας και εξαρτημάτων που δεν έχουν προδιαγραφές.

Ηλεκτρομηχανολογικά
Στα μικρά (η και στα μεγάλα) «μυστικά» που αφορούν στις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, δηλαδή στη θέρμανση, στον κλιματισμό και στην ύδρευση – αποχέτευση, να θυμάστε ότι ανήκουν στα ανελαστικά έξοδα, άρα και σε αυτά που δεν πρέπει να κάνετε εκπτώσεις, σε κάθε περίπτωση όμως ανήκουν στους τομείς έργου που απαιτούν προϊόντα μελέτης.
Η μελέτη εφαρμογής Η/Μ εγκαταστάσεων να καλύπτει τις απαιτήσεις του σπιτιού (και όχι την μελέτη της οικοδομικής άδειας που είναι «η ελάχιστα απαιτούμενη»), αφού σωστός σχεδιασμός και ακριβής εφαρμογή σημαίνει εργονομικό δίκτυο, λιγότερες απώλειες, αλλά και καλύτερος έλεγχος.
Να γίνονται οι απαιτούμενες δοκιμές σύμφωνα με τις τεχνικές οδηγίες (ΤΟΤΕΕ), προτού καλυφθεί το δίκτυο (σοφάδες, τσιμεντοκονίες δαπέδου),  και πριν από την παράδοση του έργου.
Χρήσης πιστοποιημένων και επώνυμων υλικών.
Σε ότι αφορά τις ηλεκτρολογικές εργασίες, επισημαίνουμε την αναγκαιότητα για:

Εφαρμογή του νέου προτύπου ΕΛΟΤ H D 384 για τις εσωτερικές ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις (με βάση και την σχετική Υπουργική Απόφαση).
Ελέγχου, όλων των κυκλωμάτων της εγκατάστασης.
Ασφάλειας των κυκλωμάτων. Κατά κανένα τρόπο δεν επιτρέπεται η διέλευση γυμνών καλωδίων και πάντα πρέπει να διέρχονται μέσα από πλαστικούς σωλήνες, ενώ ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στους ηλεκτρολογικούς πίνακες όσον αφορά την ισχύ που θα διαχειρίζονται, καθώς και στο περιβάλλον του χώρου εγκατάστασης που θα πραγματοποιηθούν, (π.χ. την ύπαρξη υγρασίας κ.λπ.).

Θέρμανση – κλιματισμός.
Η εγκατάσταση πρέπει να γίνεται βάσει μελέτης και εφαρμογής, που είναι ιδιαίτερα απαραίτητη στην περίπτωση της θέρμανσης και διαφοροποιείται αρκετά από τη μελέτη της οικοδομικής άδειας. Ένας πρακτικός κανόνας είναι, καλύτερα ένα σπίτι μονωμένο σωστά και με μικρότερα σώματα, παρά ένα σπίτι «αμόνωτο» με μεγαλύτερα σώματα (και αυτό όχι μόνο για λόγους κατανάλωσης).
Τώρα, είναι πλέον απαραίτητη η ύπαρξη ξεχωριστού πίνακα διανομής για κάθε όροφο (ακόμα και στην περίπτωση της μονοκατοικίας), ώστε να εξασφαλιστεί ο «αυτοτελής έλεγχος» τρόπος σωλήνωσης (το ίδιο ισχύει και για τον πίνακα της ύδρευσης).
Στα κλειστά κυκλώματα, όπως αυτά της θέρμανσης, προσοχή, πρέπει να χρησιμοποιούνται σωλήνες με φράγμα οξυγόνου.
Σε περιπτώσεις προσθήκης ή ανακατασκευής παλαιότερων κατοικιών (όπου υπάρχει παλαιό δίκτυο, δηλαδή με σιδηροσωλήνες) πρέπει να τοποθετούνται διηλεκτρικοί συνδετήρες ανάμεσα στο παλιό και στο νέο, και αυτό για την αποφυγή οξειδώσεως του παλιού κυκλώματος.
Επειδή, τα τελευταία χρόνια έχουν κερδίσει έδαφος στις προτιμήσεις των ιδιοκτητών εναλλακτικοί τρόποι θέρμανσης - κλιματισμού, όπως η ενδοδαπέδια θέρμανση και το fan coil, πρέπει να δοθεί προσοχή στο μικροκλίμα της περιοχής όπου κατασκευάζεται το έργο σας καθώς και σε άλλες ειδικές κατασκευαστικές λεπτομέρειες.
Για την αποφυγή των μερεμετιών, πρέπει, πριν από τους σοβάδες, να προβλεφθεί η αποχέτευση των κλιματιστικών μονάδων, καλύτερη η πρόβλεψη και το να υπάρχουν οι προ – εγκαταστάσεις, παρά να τις δημιουργήσετε αφότου κατοικείται στο σπίτι σας.
Το δίκτυο αποχέτευσης να ζητήσετε να έχει πολλά σημεία ελέγχου αλλά και απόφραξης.
Οι σωλήνες ύδρευσης να είναι σε κάθε περίπτωση πιστοποιημένες για πόσιμο νερό.
Γενικά το δίκτυο χρήσης του ζεστού νερού να είναι καλά μονωμένο.
Να υπάρχουν μειωτές πίεσης, όπου δηλαδή η πίεση του δικτύου είναι μεγάλη.
Αυτές, ήταν κάποιες βασικές οδηγίες, που πρέπει να ακολουθήσει ο εκάστοτε που πρόκειται να προβεί σε μία Γενική ανακαίνιση σπιτιού η σε μία νέα κατασκευή κτηρίου, η ακόμη και σε κάποιου είδους μεγάλη αναπαλαίωση κτιρίου, προκειμένου να πετύχει ένα σωστό ποιοτικά και λειτουργικά αποτέλεσμα, παράλληλα θα έχει σαφώς προσδιορισμένο κόστος κατασκευής.

ΕΠΙΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ.

Οι μέθοδοι επισκευής η κατασκευής, οι νέες τεχνικές, οι διαδικασίες εφαρμογής και οι δεξιότητες που απαιτούνται για την ολοκλήρωση ενός τεχνικού έργου αποκατάστασης κτιριακών υποδομών, εξελίσσονται όπως και η σύγχρονη τεχνολογία, στην Δημιουργών τέχνημα, όπως και στην Ανακαίνιση σπίτι, έχουμε οργανώσει πλήρη πλατφόρμα βάσης δεδομένων η οποία και εμπλουτίζεται σε τακτά χρονικά διαστήματα με πολλούς τρόπους, αρχικά ξεκινήσαμε από την διεθνή βιβλιογραφία ως πηγή πληροφοριών κατόπιν συνεχίσαμε την προσπάθεια σε συνεργασία με τα Ελληνικά τεχνολογικά ιδρύματα και τέλος οργανώσαμε την συμμετοχή μας σε σεμινάρια των εταιριών που διεξάγονται κάθε χρόνο. Κάθε φορά ανακαλύπτουμε και κάτι νέο στους τομείς κατασκευών αλλά και στους τομείς των υλικών, η νανοτεχνολογία π. χ. έχει μπει για τα καλά πλέον στα υλικά οικοδομής, όπως λέγανε και οι παλαιότεροι, δεν θα σταματήσουμε να μαθαίνουμε ποτέ.

https://www.facebook.com/dimiourgontexnima

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου