ενεργειακο πιστοποιητικο κτιριων, τι πρεπει να ξερετε

Η οδηγία επιβάλλει την έκδοση ενεργειακού πιστοποιητικού για όλα τα νέα και υφιστάμενα κτίρια, εκτός περιορισμένων εξαιρέσεων.

Το πιστοποιητικό αυτό ονομάζεται Δελτίο Ενεργειακής Ταυτότητας Κτιρίου (ΔΕΤΑ) και περιγράφει το σύνολο των ενεργειακών χαρακτηριστικών κάθε κτιρίου. Θεωρείται απαραίτητο και αναπόσπαστο στοιχείο της οικοδομικής άδειας και χωρίς αυτό θα είναι αδύνατη η ολοκλήρωση οποιασδήποτε δικαιοπραξίας (πώληση, ενοικίαση, μεταβίβαση κλπ.) που αφορά το κτίριο. Η υποχρεωτική έκδοση του ΔΕΤΑ αναμένεται να επηρεάσει τις τιμές στην αγορά των ακινήτων και να συμβάλει στην καλλιέργεια ενεργειακής συνείδησης.
Το ΔΕΤΑ θα συμπληρώνεται από τον μελετητή μηχανικό μετά τον υπολογισμό της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου και θα υποβάλλεται μαζί με τον φάκελο αδείας στην Πολεοδομία. Ένα χρόνο μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής θα γίνεται η ενεργειακή πιστοποίηση του κτιρίου και η οριστική κατάταξή του στην αντίστοιχη κατηγορία ενεργειακής και περιβαλλοντικής απόδοσης. Η χρονική διάρκεια του πιστοποιητικού θα είναι 10 έτη.
Η ενεργειακή πιστοποίηση θα πραγματοποιείται από τους ενεργειακούς επιθεωρητές. Πρόκειται για εξειδικευμένους πιστοποιημένους επιστήμονες, οι οποίοι θα διενεργούν ενεργειακές επιθεωρήσεις για την πιστοποίηση του βαθμού ενεργειακής απόδοσης κτιρίου. Η ενεργειακή επιθεώρηση είναι η διαδικασία ελέγχου και διάγνωσης της ενεργειακής συμπεριφοράς κάθε κτιρίου και της πραγματοποιούμενης κατανάλωσης ενέργειας για την κάλυψη όλων των αναγκών του κτιρίου.
Η γνώση των ενεργειακών χαρακτηριστικών κάθε κτιρίου που περιγράφονται στο Δελτίο Ενεργειακής Ταυτότητας Κτιρίου (ΔΕΤΑ) έχει ιδιαίτερη περιβαλλοντική αξία. Υπολογίζεται ότι στις χώρες της Ευρωπαϊκής ένωσης ο κτιριακός τομέας απορροφά περίπου το 40% της συνολικής ενεργειακής κατανάλωσης. Η ενέργεια που καταναλώνεται στα κτίρια διατίθεται για τη θέρμανση, τη ψύξη, τον φωτισμό και άλλες εγκατεστημένες συσκευές ή μηχανήματα. Στην Ελλάδα το 20%-30% του ενεργειακού ισοζυγίου καταναλώνεται για τη θέρμανση και τον κλιματισμό των κτιρίων, ποσοστό που παρουσιάζει αυξητική τάση. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η εξωτερική θερμομόνωση αποτελεί σημαντικότατη ενεργειακή πηγή και απαραίτητο εργαλείο για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων. Η εξωτερική θερμομόνωση θωρακίζει το κέλυφος του κτιρίου και περιορίζει τη ροή θερμότητας το χειμώνα από το εσωτερικό του κτιρίου προς τον εξωτερικό κρύο αέρα, ενώ το καλοκαίρι από τον θερμό εξωτερικό αέρα προς το δροσερότερο εσωτερικό του κτιρίου. Η εφαρμογή της  εξασφαλίζει εξοικονόμηση ενέργειας και συμβάλει ουσιαστικά στην αναβάθμιση των συνθηκών ζωής στα κτίρια και τις πόλεις, στην βελτίωση της καθημερινότητας του πολίτη και ωφελεί σημαντικά το περιβάλλον.

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΣΠΙΤΙΟΥ, κόστος ανακαίνισης, πόσο θα σας στοιχίσει η ανακαίνιση σας www.dimiourgontexnima.gr