Κεραμοσκεπη, τι είναι; δίριχτη στεγη,τετραριχτη στεγη,μονοριχτη στεγη,


Ανακαινιση σπιτιου, τεχνικά θέματα σχετικά με την στέγη και την κεραμοσκεπή.

Τι είναι η στέγη;
 Όταν αναφερόμαστε στις στέγες εννοούμε κατασκευές κάλυψης κτιρίου, αυτές κατασκευάζονται από επικλινή επίπεδα έτσι ώστε να είναι δυνατόν η ταχύτερη απομάκρυνση των νερών της βροχής και κυρίως του χιονιού και βέβαια πρέπει να κατασκευάζονται με τρόπο άρτιο έτσι ώστε να περιορίζονται οι κίνδυνοι να περάσει το νερό, ή υγρασία, ο θόρυβος κ.α.
Γενικότερα με τον γενικό τίτλο στέγη δεν εννοούμε μόνο τις φέρουσες κατασκευές των επικλινών στεγάσεων των κτιρίων, αλλά και τις στεγανές επικαλύψεις τους, ως κύριο υλικό συνήθως είναι τα κεραμίδια, άλλα υλικά είναι πλάκες  μπετού, τα μεταλλικά φύλλα ή ακόμη άλλα υλικά.


Ποιες είναι οι στέγες και ονομασίες αυτών; Οι στέγες μπορεί να  έχουν ένα ή και περισσότερα επίπεδα προς τις κατακόρυφες παρειές των κτηρίων, να θυμάστε ότι πρέπει να είναι πάντοτε κεκλιμένα. Τα επίπεδα πρέπει να εξέχουν από την εξωτερική κατακόρυφη επιφάνεια των περιμετρικών τοίχων και να σχηματίζουν αυτό που ονομάζουμε κορνίζες, ώστε τα νερά τις βροχής να ρέουν προς το έδαφος και βέβαια μακριά από την τοιχοποιία του κτίσματος. Τα επίπεδα που διαμορφώνουν τη στέγη, διατάσσονται κατά διάφορους τρόπους, κυρίως όμως ανάλογα με τη μορφή της κάτοψης του κτιρίου μας.
Πρόκειται για μια βασική επιλογή που επιδρά άμεσα στη λειτουργική και αισθητική του κτιρίου αλλά και στον προϋπολογισμό του.


Ξυλινη στέγη κεραμοσκεπή
Συνήθως η ξύλινη στέγη χρησιμοποιείται όταν οι ιδιοκτήτες θέλουν να "βγάλουν" σοφίτα ή γενικά συνηθίζεται για μελετητική και κατασκευαστική ευκολία.
Η στέγη του σπιτιού σας είναι ένα βασικό μέρος του σπιτιού σας παρέχουν την προστασία από τη βροχή, το χιόνι, το χιονόνερο, το χαλάζι, και το φως και τη θερμότητα του ήλιου. Κάνετε πλήρως αυτό, η στέγη πρέπει να σφραγιστεί σφιχτά ενάντια στο νερό και τέτοια. Οι στέγες πρέπει να είναι σκληρές και ανθεκτικές, όμως πρέπει να είναι αρκετά ευπροσάρμοστες να χειριστούν όλα τα είδη καιρού και οποιουδήποτε παράγοντα που παρουσιάζονται επάνω από τη θέση του σπιτιού σας. Είναι ιδανικό ότι η στέγη είναι πυρίμαχη. Υπάρχουν πολλά είδη στέγης, που διαφοροποιούν στο σχέδιο, τα υλικά χρησιμοποιούμενα και άλλα. Συνήθως, μια στέγη αποτελείται από το υλικό υλικού κατασκευής σκεπής που χρησιμοποιείται για την κύρια κάλυψη, το πλαίσιο όπου η θέληση είναι συνημμένα, και άλλα πτυχές και συστατικά. Η οικοδόμηση ή η επισκευή μιας στέγης μπορεί να είναι πολύ απλή ή ο πολύ σύνθετος στόχος, αυτό θα εξαρτηθεί από το σχέδιο και το τέρμα της στέγης σας.Τι σημαίνει γωνία κλίσης μιας στέγης Εννοούμε π.χ. ότι όταν μία στέγη έχει κλίση 20% όταν η γωνία, την οποία σχηματίζουν τα κεκλιμένα επίπεδά της με το οριζόντιο επίπεδο, έχει εφαπτομένη 0,2 δηλαδή ισούται προς την οξεία γωνία ορθογωνίου τριγώνου, του οποίου η απέναντί της πλευρά θα είναι τα 0,2 της άλλης κάθετης πλευράς.


Από τι αποτελείται και ποια η κατασκευή κεραμοσκεπής – στέγη; στις στέγες η φέρουσα κατασκευή αποτελείται από τα ζευκτά, δηλαδή δικτυωτές δοκούς με κατάλληλο σχήμα, οι οποίες, τοποθετούνται παράλληλα και σχηματίζουν σχάρα. Επάνω στην κύρια σχάρα, δηλαδή επάνω στις κεκλιμένες πλευρές των ζευκτών, εδράζονται απλές ξυλοδοκοί (τεγίδες), οι οποίες καμιά φορά με άλλες κάθετες προς τις προηγούμενες (επιτεγίδες) διαμορφώνουν σχάρα με μικρότερα ανοίγματα. Όπου σχηματίζονται γραμμές ράχεως (μαχιάδες) η γραμμές αυλακιού (λούκια ή ντερέδες), τα βασικά ζευκτά της στέγης συνδυάζονται με ημίζευκτα ή ψευδοζευκτά ή αντικαθίστανται από αυτά.


Κεραμοσκεπή, ποια είναι ; Είναι συνήθως επικλινής σκεπή κτιρίων που κατασκευάζεται από ξύλινη βάση πάνω στην οποία τοποθετούνται τα κεραμίδια. Η επικάλυψη της στέγης με κεραμοσκεπή αποτελεί εδώ και αιώνες παραδοσιακό τρόπο επικάλυψης. Το κεραμίδι σαν υλικό έχει πάρα πολλά πλεονεκτήματα, είναι αδιαπέραστο από το νερό αλλά ταυτόχρονα έχει δυνατότητα αναπνοής, είναι άκαυστο και παρουσιάζει αρκετά μεγάλη χωρητικότητα ακτινοβολίας και εξωτερικής θερμοκρασίας. Καλυμμένα με κεραμοσκεπή είναι τα περισσότερα σπίτια στις περιοχές με μεγάλο υψόμετρο, εκεί όπου το χειμώνα συνήθως χιονίζει, η επικλινής στέγη βοηθά στη απομάκρυνση του χιονιού και στην θερμομόνωση του κτίσματος. Κεραμοσκεπές συναντάμε κυρίως σε μονοκατοικίες ή μικρά κτίσματα, ξεχωρίζει δε και από τις πλευρές κατασκευής σε  δίρριχτες, μονόριχτες. κ.λ.π.

  
Μόνωση κεραμοσκεπής, τι πρέπει να προσέξουμε; Η σωστά τοποθετημένη μεμβράνη μπορεί να στεγανοποιήσει και να διατηρεί την διαπνοή της σε όποια στρώση από την επιλεγείσα τομή στέγης τοποθετηθεί. Λειτουργεί είτε πάνω είτε κάτω από την μόνωση πολυστυρόλης . Είναι αυτονόητο ότι, όσο πιο σωστά τοποθετηθεί, τόσο περισσότερο θα προστατεύσει την στέγη μας. Μπορεί και πρέπει να διαστρωθεί τελείως εξωτερικά, δηλαδή πάνω από όλα τα ξύλα, με αυτόν τον τρόπο  θα έχουμε πλήρη προστασία της ξυλείας. 

Θερμομόνωση και ο αερισμός της κεραμοσκεπής, τι πρέπει να προσέξουμε; Ο αερισμός της όλης κατασκευής πρέπει να εξασφαλίζεται. Αν και ή πολυστυρόλη είναι ανεπηρέαστη από τους υδρατμούς, ωστόσο τα στοιχεία της ξύλινης κατασκευής μπορεί να διαβρωθούν σε περίπτωση κακής μόνωσης.  Η μεμβράνη έχει συντελεστή διαπίδυσης υδρατμών < 0,1m αφήνοντας τους υδρατμούς να περνάνε ανεμπόδιστα από μέσα της, σχεδόν σαν να μην ήταν παρούσα. 

Πως πρέπει να τοποθετείται η μεμβράνη; Η μεμβράνη απλώνεται πάντα από τα δεξιά προς τα αριστερά πάντα από κάτω προς τα πάνω και βέβαια παράλληλα με τον κορφιά. Τα τυπωμένα σήματα της εταιρείας που επιλέξαμε ως προμηθευτή πρέπει να είναι πάντοτε εμφανή. Το γυαλιστερό γκρι strip που καλύπτει την κόλλα για την ένωση των ρολών μεταξύ τους να είναι πάντα στο άνω μέρος του κάθε ρολού. Το κάθε επόμενο ρολό πρέπει τοποθετείται ώστε να καλύπτει ακριβώς αυτό το strip χωρίς κύματα και ζάρες και χωρίς βέβαια στην φάση αυτή να συγκολλήσουμε τις αυτοκόλλητες ραφές.

Ποια η μηχανική στήριξη; Η μηχανική στήριξη, το λεγόμενο κάρφωμα γίνεται στο άνω μέρος και συγκεκριμένα στη ζώνη που θα καλυφθεί από το αυτοκόλλητο strip της άνω μεμβράνης. To αυτοκόλλητο strip βρίσκεται λοιπόν κατά την τοποθέτηση πάντα στην προς τον κορφιά ζώνη, της κάτω μεμβράνης. Ακολουθεί η άνω στρώση μεμβράνης που πατά σαν κεραμίδι πάνω στην κολλητική αυτή ζώνη. Όσα καρφώματα και αν δεχθεί ακόμα και αν αφαιρεθεί μετά το καρφί αυτή θα αυτοεπουλώνεται παραμένοντας πάντοτε στεγανή.

Η αυτοκόλλητη συρραφή Με την απλούστατη αυτοκόλλητη συρραφή δημιουργείται ένα διαπνέον, όμως ανεμοστεγές κέλυφος. Έτσι ο ψυχρός άνεμος δεν μπορεί να επηρεάσει πλέον την θερμομόνωση. Η διαφορά της πίεσης του ανέμου στις κεραμοσκεπές δημιουργεί ισχυρότατο ρεύμα το οποίο εκτός της ψύξης, φέρνει 1000 φορές περισσότερη υγρασία απ’ ότι ο εξερχόμενος υδρατμός. Επιπλέον, η μεμβράνη εμποδίζει τη συσσώρευση της σκόνης που φέρνει ο άνεμος.

 Ποια η ζώνη Αερισμού ασφαλείας; Αν χρησιμοποιηθούν συμβατικά υλικά θερμομόνωσης, π.χ. πλάκες πολυουρεθάνης, πετροβάμβακας, πολυστερίνες κλπ. τα οποία είναι όλα ευπαθή, σε τέτοιου είδους κατασκευές μεριμνούμε για μία 2η ζώνη (κέλυφος) αερισμού εσωτερικά ώστε να εξατμίζονται τυχόν εσωτερικές συμπυκνώσεις υδρατμού πίσω από το φράγμα (λόγω θερμογεφυρών π.χ.)

Δείτε βίντεο απο έργα μας ΕΔΩ 

Τυπική κατασκευή, πώς γίνεται;
 Η σκεπή μπορεί να είναι εμφανής ή τυφλή.  
Η επένδυση της οροφής γίνεται με ραμποτέ σανίδια πεύκης διατομής 14-28 mm.
Το διάξυλο οροφής (παπάς) είναι από μασίφ ή πολυκολλητό ξύλο (η διατομή είναι ανάλογη των φορτίων της στέγης).
Το τελείωμα στέγης γίνεται με φορούσια  ή τυφλά.
Πέτσωμα στέγης πεύκου 16mm, εμποτισμένο (Εναλλακτικά 12mm ή 18mm).
Μεμβράνη –φράγμα υδρατμών.
Φελιζόλ 50mm.
Πετροβάμβακας.
Αντιανεμική μεμβράνη.
Σχάρωση με καδρόνια 60 x 40 mm.
Κεραμίδια Ελληνικά η Ρωμαϊκού τύπου (Εναλλακτικά Σουηδικού τύπου).
Παράθυρο στέγης ( αν απαιτείται).

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Τι είναι αυτό που θα πρέπει να προσέξετε και να απαιτήσετε στην αναπαλαίωση η στην κατασκευή μιας νέας κεραμοσκεπής 

 Είναι η επιλογή της σωστής μεμβράνης της κεραμοσκεπής

ΤΙ ΕΊΝΑΙ η μεμβράνη : Δεν είναι άλλο από το είδος του υποστρώματος.
Τα σωστά υποστρώματα σε 3 γενικές κατηγορίες:

α) Τα συνεχή (πετσωμένα) υποστρώματα: π.χ. από πάνελ OSB, κόντρα πλακέ ή ραμποτέ ξυλεία.
β) Τα ασυνεχή υποστρώματα: ψαλίδια ή αμείβοντες.
γ) Θερμομονωτικά πάνελ.

Άλλα επιπλέον κριτήρια επιλογής μεμβρανών:

1) Η στέγη είναι θερμή ή ψυχρή;
2) Η στέγη είναι αεριζόμενη ή μη αεριζόμενη;

Υπενθυμίζουμε ότι όταν λέμε αερισμό αναφερόμαστε στο κενό μεταξύ της μεμβράνης και της θερμομονωτικής στρώσης.

3) Η κλίση της στέγης.
Όσο πιο μικρή η κλίση, τόσο πιο λειτουργική και αποδοτική θα πρέπει να είναι η μεμβράνη.

4) Το είδος του στοιχείου επικάλυψης.
Για παράδειγμα, όταν έχουμε ασφαλτικά κεραμίδια, είναι η μακράν καλύτερη επιλογή είναι μια SBS, αυτοκόλλητη, ελαστομερής, ασφαλτική μεμβράνη.

5) Καινούρια κατασκευή ή αποκατάσταση;
 Η επιλογή δική σας
6) Η απόσταση μεταξύ των ψαλιδιών.
Επηρεάζει τα μηχανικά χαρακτηριστικά της μεμβράνης. Σε μερικές χώρες οι μεμβράνες πρέπει να περνάνε από το λεγόμενο “steptest”. Η μεμβράνη πρέπει να συγκρατεί το βάρος του τεχνίτη, εάν τυχαία πατήσει ανάμεσα στα ψαλίδια.

7) Μπορεί η μεμβράνη κεραμοσκεπής να χρησιμοποιηθεί πάνω σε πετσωμένα υποστρώματα;
Ή μήπως είναι επιρρεπής στο «φαινόμενο της τέντας»

8) Αντίσταση στη διείσδυση νερού.
Σε ποια από τις τρεις κλάσεις ανήκει η μεμβράνη;

9) Αντοχή στις υπεριώδεις.
Για πόσους μήνες μπορεί να παραμείνει η μεμβράνη στον ήλιο χωρίς να υποστεί ανεπανόρθωτη ζημιά;

10) Είναι η μεμβράνη διασταλτικά σταθερή;
Αυτό έχει π.χ. να κάνει με τη συμπεριφορά της μεμβράνης γύρω από το καρφί στήριξης.

11) Ευκαμψία στο ψύχος.
Κρίσιμη παράμετρος για περιοχές με χαμηλές θερμοκρασίες.

12) Αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες.
Εξαιρετικά κρίσιμη στις περιπτώσεις ανεπαρκούς αερισμού και θερμών κλιμάτων.

13) Μηχανικές αντοχές της μεμβράνης.
Όπως π.χ. η αντοχή σε εφελκυσμό, η αντοχή σε σχίσιμο γύρω από το καρφί κλπ. Κρίσιμη παράμετρος σε περιοχές με ισχυρούς ανέμους.

14) Αντι - ολισθηρότητα.
Ασφάλεια όταν η μεμβράνη τοποθετείται σε πετσωμένα υποστρώματα.

15) Συνδυασμός της μεμβράνης κεραμοσκεπών με ανακλαστικό φράγμα.

16) Συμπεριφορά της μεμβράνης σε περίπτωση φωτιάς.

17) Οσμές.
Πολλές μεμβράνες αναδίδουν ενοχλητικές οσμές ιδίως σε περίπτωση υψηλών θερμοκρασιών.

18) Μπορεί η μεμβράνη να αποτελέσει τροφή για τρωκτικά;

19) Ανθεκτικότητα στο χρόνο.
Ποια είναι η μέση προσδοκώμενη λειτουργική ζωή της μεμβράνης;

20) Επισκευασιμότητα.
Πόσο εύκολο είναι να επισκευασθεί η μεμβράνη σε περίπτωση τραυματισμού;

21) Θόρυβος λόγω αέρα.
Πολλές μεμβράνες είναι έτσι φτιαγμένες ώστε σε περίπτωση ισχυρού ανέμου παράγουν πολύ ενοχλητικούς θορύβους.

22) Φυσικά χαρακτηριστικά όπως βάρος/m2, πάχος, διαστάσεις ρόλων.

23) Ατμοδιαπερατότητα.
Πόσο αναπνέουσα είναι η μεμβράνη;

Παρακάτω ακολουθεί φωτογραφικό υλικό μιας αναπαλαίωσης κεραμοσκεπής σε μονοκατοικία στο Ψυχικό. 

Κόστος ανακαίνισης, πόσο θα σας στοιχίσει η ανακαίνιση σας


https://www.facebook.com/dimiourgontexnima