ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ - ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ BLOG
Οι πληροφορίες που παρέχονται στο δικτυακό Ιστολόγιο http://anakainisi-anakainisi.blogspot.gr  έχουν ενημερωτικό χαρακτήρα.

Οι παρακάτω όροι και προϋποθέσεις θα πρέπει να εφαρμόζονται για την χρήση ανάγνωσης του δικτυακού ιστολογίου της Δημιουργών τέχνημα που βρίσκεται σε αυτήν την ηλεκτρονική διεύθυνση http://anakainisi-anakainisi.blogspot.grΤο σύνολο του περιεχομένου του ιστολογίου " Δημιουργών τέχνημα ", συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά αλλά και περιοριστικά, κειμένων, ειδήσεων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδιαγραμμάτων, απεικονίσεων, παρεχόμενων υπηρεσιών και γενικά κάθε είδους αρχείων αποτελεί κύριο αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας και διέπεται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας. 
Γενικά ότι δημοσιεύεται στις ηλεκτρονικές σελίδες του Δικτυακού μας τόπου αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Δημιουργών τέχνημα και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων όπως επίσης κατοχυρωμένα σήματα και προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων ανάγεται στη δική τους σφαίρα ευθύνης και ουδόλως έχει να κάνει με τον δικτυακό τόπο της επιχείρησης και με τον κύριο διακριτικό τίτλο Δημιουργών Τέχνημα.


Ειδικότερα, απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, «φόρτωση» (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, ολικά ή ακόμη εν μέρει ή περιληπτικά του περιεχομένου της ιστοσελίδας με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, χωρίς την προηγούμενη ρητή έγγραφη άδεια της  Δημιουργών τέχνημα


Κατ' εξαίρεση και μόνο, επιτρέπεται η μεμονωμένη αποθήκευση και αντιγραφή τμημάτων του περιεχομένου σε απλό προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση και μόνο, χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης και πάντα υπό την προϋπόθεση της αναγραφής της πηγής προέλευσής του, χωρίς αυτό να σημαίνει καθ' οιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. 


Οι παρούσες σελίδες για αυτό το BLOG δημιουργήθηκαν από την Δημιουργών τέχνημα, σχεδιάστηκαν και συντηρούνται από την Δημιουργών τέχνημα, οποιοδήποτε πρόσωπο μπορεί να προβάλλει, να αντιγράψει, να εκτυπώσει και να διανέμει οποιοδήποτε κείμενο, εικόνα  ή κεφάλαιο περιέχεται σε αυτό το δικτυακό τόπο, εφόσον τηρεί και τους τέσσερις παρακάτω ρητούς όρους:


Η χρήση των κειμένων, των εικόνων  ή του όποιου κεφαλαίου, κατηγορίας, υποκατηγορίας, σελίδας προορίζεται για ενημερωτικούς και μόνο σκοπούς.


Η χρήση του κειμένων, εικόνων, δεν προορίζεται για χρήση εμπορικών σκοπών από τρίτους.


Να ενημερώνεται πάντοτε η Δημιουργών Τέχνημα για τη συγκεκριμένη χρήση κειμένων, η εικόνων  ή του όποιου κεφαλαίου.


Κατά τη χρήση των κειμένων, η των εικόνων,  ή του όποιου κεφαλαίου θα πρέπει απαραίτητα να γίνεται αναφορά στην Δημιουργών Τέχνημα.


Η διαχείριση και η προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών του δικτυακού ιστολόγου της Δημιουργών Τέχνημα, υπόκεινται στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις καθώς και στις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου (Ν. 2472/1997 για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής προστασίας Δεδομένων, τα Π.Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000) και του ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ). 


Εάν κάποιος επισκέπτης - χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν τμήμα οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες της ιστοσελίδας - ιστολογίου.

 Η Δημιουργών Τέχνημα, διαφυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα των στοιχείων των χρηστών και δεν μεταβιβάσει σε οποιοδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) για κανένα λόγο με την εξαίρεση των περιπτώσεων που ρητώς προβλέπονται σε σχετικές περί διατάξεων του νόμου η μετά από επιλογή των ιδιοκτητών.


Η Δημιουργών Τέχνημα, καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ενημέρωση και την ανάπτυξη του παρόντος δικτυακού ιστολογίου, λαμβάνει δε όλα τα ενδεδειγμένα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα προκειμένου να προστατεύσει την ασφάλεια των δεδομένων που καταχωρούνται.


Η Δημιουργών τέχνημα κατά τακτά χρονικά διαστήματα πρoχωρά σε ανάρτηση   πληροφοριών ή και θεμάτων με φωτογραφικό υλικό αλλά και ποικίλα θέματα που περιγράφονται σε αυτό το δικτυακό τόπο με σκοπό την ενημέρωση του κοινού.


Η επιχείρηση Δημιουργών Τέχνημα, επιφυλάσσεται παντός νομίμου δικαιώματος της και διατηρεί το δικαίωμα έναντι της όποιας παραβίασης των παραπάνω και έναντι των όποιων παραβιάσουν και με οποιοδήποτε τρόπο γενικά η μέρους των παραπάνω.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου