Τετάρτη 11 Μαΐου 2011

Αναπαλαιωση, ανακατασκευη κτηριου, μαθετε τι σημαινει.


Αναπαλαιώσεις σε διατηρητέα, ανακατασκευές κτιρίων, αναπαλαιώσεις πέτρινων οικιών και κτισμάτων. Γενικά μέσα από την εμπειρία ανακατασκευών κτιρίων,αναπαλαιώσεων που αφορούν  την διάκριση των διαφόρων μεθόδων επέμβασης, όπως αυτές καταγράφονται όχι μόνο στη διεθνή βιβλιογραφία, αλλά και γενικότερα σε ένα σχήμα επέμβασης (συνδυασμός μεθόδων) περιλαμβάνονται οι εργασίες επισκευής κτιρίων, αποκατάστασης και ενίσχυσης κτιρίων που έχουν ως στόχο την αναβάθμιση της στατικής και αντισεισμικής φέρουσας ικανότητας του κτιρίου που ανακατασκευάζουμε ως Δημιουργών Τέχνημα.

Συνοπτικά εφαρμόζουμε και ενημερώνουμε τους πελάτες μας, α) για τα στάδια της δομικής αποκατάστασης ενός κτιρίου καθώς και κριτήρια και αρχές επεμβάσεων επισκευής και ενίσχυσης που πάντοτε λαμβάνονται υπ’ όψη κατά την επιλογή ενός σχήματος επέμβασης. Τόσο για τις εργασίες επισκευής όσο και για τις εργασίες ενίσχυσης έχουμε αναπτύξει ευρείας αναγνωρισμένης εφαρμογής διάφορες τεχνικές. Οι τεχνικές αυτές καθώς και τα υλικά που απαιτούνται για την υλοποίηση ενός έργου αποκατάστασης κτιρίου, αναπαλαίωσης εφαρμόζονται με αντικειμενικό τόχο την αρτιότητα της ανακατασκευής – αναπαλαίωσης. 
Αναπαλαίωση κτιρίου, τεχνική επέμβαση  είναι ο γενικότερος όρος και αναφέρεται ή υπονοεί οποιαδήποτε από τις παρακάτω εργασίες. 
Επισκευή κτιρίου, ορίζεται η επαναφορά δομικού στοιχείου ή κτίσματος με βλάβη στην κατάσταση προ της βλάβης. Είναι φανερό ότι το ίδιο ή ανάλογο αίτιο (π.χ. σεισμός) θα προκαλέσει κατά τεκμήριο την ίδια ή ανάλογη βλάβη. Έτσι σε περίπτωση εκτεταμένων ή σοβαρών βλαβών είναι φρόνιμο η επέμβαση να περιλαμβάνει και την  ενίσχυση της κατασκευής ενώ σε περιορισμένες ή μικρές βλάβες περιοριζόμαστε απλά σε επισκευή. 

Ενίσχυση κτιρίου, ορίζεται το σύνολο των μέτρων αναβάθμισης των μηχανικών χαρακτηριστικών (αντοχή, δυσκαμψία) δομικού στοιχείου ή κτίσματος μέχρις ενός επιθυμητού ή απαιτητού επιπέδου (π.χ. σεισμικές δράσεις σχεδιασμού που επιβάλλουν οι τρέχοντες κανονισμοί). Σημειώνεται ότι η ενίσχυση προχωρά πέραν της επισκευής τυχόν βλαβών, είναι όμως δυνατή και η προληπτική ενίσχυση χωρίς την παρουσία βλαβών. Το επίπεδο και τα μέτρα ενίσχυσης προσδιορίζονται από ειδική μελέτη. 
Ανακατασκευή κτιρίου, ορίζεται η κατασκευή, στη θέση παλιού, ενός νέου δομικού στοιχείου ή κτίσματος. Το νέο δομικό στοιχείο ή κτίσμα μπορεί να είναι αντίγραφο ή ανάλογο του υφιστάμενου ή ακόμα και τελείως νέο. Η τελική απόφαση βασίζεται κάποιες φορές σε ιστορικούς, κοινωνικούς, χρηστικούς ή άλλους λόγους. 

Αναστύλωση ορίζεται η επαναφορά του δομήματος στην αρχική του μορφή. Είναι όρος που χρησιμοποιείται συνήθως για επεμβάσεις σε μνημειακά κτίσματα και έχει ένα χαρακτήρα αυστηρότητας όσον αφορά το σεβασμό της ιστορικής φυσιογνωμίας του κτίσματος. 

Επανάχρηση κτιρίου, ορίζεται η περιορισμένη συνήθως διαρρύθμιση και μετατροπή ενός κτιρίου ώστε να εξυπηρετήσει τις απαιτούμενες χρήσεις του πελάτη μας και παράλληλα τις όποιες λειτουργίες με γνώμονα τον άνθρωπο. Αναφερόμαστε  σε αρχιτεκτονικού χαρακτήρα παρεμβάσεις που έχουν να κάνουν και με την τελική εικόνα του κτιρίου. 

Διατήρηση κτιρίου, ορίζεται η διαφύλαξη της υπάρχουσας κατάστασης με μέτρα αποτροπής περαιτέρω φθορών, και σε αυτή την περίπτωση εφαρμόζονται τεχνικές και υλικά που βοηθούν το κτίριο και την διατήρηση του.
Συντήρηση είναι γενικότερος όρος με ευρύτερη χρήση. Υπονοεί συνήθως περιορισμένου ή και πρόσκαιρου, αλλά όχι πρόχειρου, χαρακτήρα μέτρα εν όψει τελικής ή ριζικότερης επέμβασης για την τύχη του κτίσματος. 

Τα κριτήρια επεμβάσεων όταν πρόκειται για ανακατασκευή αναπαλαίωση κτιρίου. Αυτοψία φέροντος οργανισμού και δομικών στοιχείων,  σεβασμός στο πρωτότυπο (ως σύνολο και ως επιμέρους στοιχεία, κατά τρόπο που να μην αλλοιώνεται η αρχική αρχιτεκτονική του φυσιογνωμία). 

Τεκμηρίωση του ακινήτου (ιστορική, αρχαιολογική, αρχιτεκτονική, δομοστατική, παθολογία, υλικά δόμησης). Αναστρεψιμότητας  προτεινομένων επεμβάσεων (ώστε σε περίπτωση μελλοντικής επέμβασης για αντικατάστασή της και βέβαια να ελαχιστοποιούνται ανεπιθύμητες βλάβες στο κτίριο). Συμβατότητα υφισταμένων και νέων υλικών (κατά τρόπο που να ελαχιστοποιούνται ανεπιθύμητες βλάβες στο κτίριο) Ανθεκτικότητα σε διάρκεια των νέων επεμβάσεων (ώστε να μεγιστοποιείται ο ωφέλιμος χρόνος διάρκειας αυτών των επεμβάσεων και να περιορίζονται συχνές και συνήθως δαπανηρές επεμβάσεις).

Τέλος το οικονομικό κόστος ανακατασκευής σε σχέση με το είδος 
αποκατάστασης έτσι ώστε να προσφέρεται η πιο συμφέρουσα λύση.
Σας ευχαριστούμε για την υπομονή σας να αναγνώσετε τα παραπάνω, ευχόμαστε οι παραπάνω πληροφορίες να σας βοηθήσανε. 

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗ.- Η γνώμη μας, σε περίπτωση που θέλετε να προχωρήσετε σε ανακατασκευή πέτρινης οικίας, η κάποιου διατηρητέου κτιρίου με δικά σας συνεργεία και τεχνικούς ΠΡΕΠΕΙ να πραγματοποιήσει για λογαριασμό σας την επίβλεψη απαραίτητα ένας εργοδηγός με ανάλογη αυτών των κατασκευών πείρα, η δαπάνη για τις υπηρεσίες του είναι βέβαιο ότι θα την κερδίσετε πολλαπλάσια. Στην Δημιουργών Τέχνημα πιστεύουμε ότι ένας τίμιος λογαριασμός έχει την δυνατότητα να κάνει φίλους τους πελάτες μας, 

Ο ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ.- στην Ελληνική αγορά εκτός από την Δημιουργών Τέχνημα υπάρχουν αξιόλογες εταιρίες αναπαλαιώσεων. 

Βίντεο απο διάφορα έργα μας μπορείτε να δείτε ΕΔΩ. 
 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου