Πέμπτη, 6 Μαρτίου 2014

Έκδοση νέων αδειών δόμησηςΣύμφωνα με το νέο νόμο για την Έκδοση Αδειών Δόμησης & Ελέγχου Κατασκευών Ν.4030/2011, ο παλαιός τρόπος έκδοσης των Οικοδομικών Αδειών μέσω Πολεοδομιών αποτελεί οριστικά παρελθόν.Η Οικοδομική Άδεια αντικαταστάθηκε με την Έγκριση Δόμησης και την Άδεια Δόμησης. Η Έγκριση Δόμησης θα δίνεται σε 5 εργάσιμες μέρες μόνο με την κατάθεση των εγγράφων ιδιοκτησίας, τοπογραφικού και διαγράμματος δόμησης. Αντίστοιχα, ορίζεται η διαδικασία ελέγχων μελετών & σχεδίων για την οριστική έκδοση της Άδειας Δόμησης, αλλά και η διαδικασία πολεοδομικού ελέγχου της κατασκευής από ιδιώτη Ελεγκτή Δόμησης

Επιπλέον, στο εξής η κατάθεση των απαραίτητων εγγράφων για την έκδοση της Έγκρισης και Άδειας Δόμησης θα γίνεται πλέον Ηλεκτρονικά και μόνο, έτσι ώστε να υπάρχει πλήρης καταγραφή όλων των σταδίων και των ελέγχων μέχρι την τελική έκδοση, με ψηφιακή διασφάλιση σχεδίων, μελετών, υποβαλλόμενων εγγράφων και απαντήσεων της αρμόδιας Πολεοδομίας.

Παράλληλα, θεσπίστηκε και ο Νέος Οικοδομικός Κανονισμός Ν.4067/2012, ο οποίος και εκσυγχρονίζει το νομοθετικό πλαίσιο της δόμησης εντός του Γενικού Πολεοδομικού Συγκροτήματος των πόλεων και προωθεί κύριες πρακτικές ενεργειακής αναβάθμισης του οικιστικού περιβάλλοντος.
Τέλος, μέσω διαδικασιών του fast-track, καθορίστηκε μια πλήρη σειρά "ελαφρών" οικοδομικών εργασιών, για τις οποίες δεν απαιτείται πλέον Άδεια Δόμησης, παρά μόνο Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας, ή ακόμα και την προ 48 ωρών Έγγραφη Ενημέρωση.

Η Δημιουργών τέχνημα αναλαμβάνει την όλη διαδικασία έρευνας, την προετοιμασία του φακέλου, την συλλογή δικαιολογητικών και άλλων εγκρίσεων, την σύνταξη μελετών και σχεδίων έως την ηλεκτρονική υποβολή και έκδοση της Άδειας Δόμησης σύμφωνα βέβαια με την κείμενη νομοθεσία, για την εκπόνηση της μελέτης συνεργάζονται όλες οι συναφή ειδικότητες, όπως είναι ο Τοπογράφος, ο Αρχιτέκτονας, ο Πολιτικός μηχανικός, ο Μηχανολόγος και ο Ηλεκτρολόγος Μηχανικός.

Δείτε περισσότερα για μελέτες ΕΔΩ